Odpylacze mokre

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) powstaje w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla średnich oraz całych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w ścianę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest podawane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są łatwe w sezonie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co sprawia, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega układaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest nieodzowne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w terminie jego pracy (on-line) kiedy również po jego wyłączeniu (off-line).