Pozar danmis

Informacja spośród działu gaszenia pożaru jest niezależnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to niepowtarzalny z najbardziej trudnych żywiołów, niemożliwych do zapamiętania, szybko rozpowszechniający się i niszczący wszystko co natrafi na bliskiej możliwości. Każde wnętrze, w jakim używają ludzie, powinno stanowić właściwie zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą posiadały skuteczną stój w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

Flexa Plus New

W parze z odpowiednimi przyrządami, które dostarczają do powstawania ognia i zapewniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie jakiś rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy usłudze tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju lub i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i zrobi, że pożar także dużo nabierze na sile. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle pomocne pokazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technologia gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak ma pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej przebywania na prostej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za to wyjątkowo wydajne w wnętrzach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na życiu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im szersza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym szczególnie wydajna w grze z płomieniami wykaże się para.