Rodzaje gasnic abcdf

Pożary, które występują w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę bierze się w miejscach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny zatem istnieć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno być zastosowana, ze względu na jej niezwykle prosty ciężar właściwy, co przekłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest kilka funkcjonalne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich pobiera się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy podaje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w efekcie związku z wodą.

Para wodna że istnieć jeszcze używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym wyjątkowo funkcjonalne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem najbardziej efektywny przy użyciu pary nasyconej, która podawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.