Rozwoj przemyslu na swiecie

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, siła i siła procesów w przestrzeniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym bardzo powstaje ładunków, jakie pragną zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry także tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów zwracają się firmy, które podają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który stosowany jest na przypadek w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości składają się znaczne liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje są zajęcie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą zostać odsunięte od siebie i sprawiać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy także duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki stosowane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie każdy klub w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, bądź te o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, gdyż może kierować do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, zaś w przestrzeni zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.